noalt

Jakość wody

Dla Mieszkańców

O spółce

Galeria

1
2
3
« poprzednia | Start  [1] [2] [3] Stop | następna »
p2_informacje.php?katmenu=Dla_Mieszkańców&numpage=1p2_informacje.php?katmenu=Przetargi_2014&numpage=1p2_informacje.php?katmenu=O_spółce&numpage=1

Szukaj:
Wyszukiwana fraza może znajdować się w jednym z poniższych tematów:
 • Badanie wody na dzień 13.03.2014
 • Badanie wody na dzień 15.01.2014
 • Badanie wody na dzień 3.01.2014
 • Badanie wody na dzień 4.09.2013
 • Badanie wody na dzień 25.06.2013
 • Badanie wody na dzień 25.06.2013
 • Badanie wody na dzień 16.04.2013
 • Badanie wody na dzień 07.03.2013
 • Badanie wody na dzień 30.01.2013
 • Staszica 30.01.2013
 • Staszica - Basen 29.10.2012
 • Warszawska 79
 • SUW
 • Staszica - Basen
 • UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego
 • Jak przyłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w gminie Łomianki?
 • Informacja dotycząca spotkania z mieszkańcami osiedla Łomianki Górne w sprawie dokończenia realizacji przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska i Kasztanowa
 • Apel do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą!
 • Informacja dla Mieszkańców osiedla Łomianki Górne w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska, Kasztanowa
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
 • Cennik Usług ZWiK
 • Wyślij stan wodomierza
 • Dokumenty do pobrania
 • Schematy organizacyjne
 • Informacje
 • Praca u nas
 • Link do projektu
 • POIiŚ
 • Zakres rzeczowy
 • Informacje o projekcie
 • Harmonogram
 • W trakcie realizacji
 • Zrealizowane
 • Schemat organizacyjny JRP
 • Budowa sieci wod-kan (Dobra, Nowa i Stara)
 • Budowa sieci wod-kan (Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów)
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach
 • Budowa w pełni zautomatyzowanej Stacji Uzdatniania Wody w istniejącym budynku znajdującym się przy ul. Włościańskiej 22A w Łomiankach
 • Budowa przewodu wody surowej w technologii bezwykopowej wraz z ujęciami od działki nr 78/1 do SUW Fabryczna”
 • REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZWIK W ŁOMIANKACH SP. Z O.O
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacjowa, Łyżwiarska i Narciarska
 • Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Górnych – ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska i Miłosna
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dąbrowie Leśnej w Łomiankach – ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach
 • Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa w Łomiankach
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Górnych – ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów i Jaśminowa
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Górnych – ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska, Miłosna
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa w Łomiankach
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Baonu Zośka w Łomiankach
 • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rolniczej w Łomiankach
 • Przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności...
 • Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Rolniczej i w ulicy Wiślanej w Łomiankach
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Żywicznej w Łomiankach
 • Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Brukowej 2A w Łomiankach...
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich i Weteranów w Łomiankach
 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w „Osiedlu Kwiatowym” w Łomiankach
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Zbowidowska, I Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy, Armii Krajowej i Gwardii Ludowej w Łomiankach
 • Budowa zbiornika retencyjnego (zapasowo – wyrównawczego) wody uzdatnionej, wspomagającego pracę stacji wodociągowej TRYLOGIA
 • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Roboty budowlane w zakresie remontu zbiornika reaktora biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach
 • Wykonanie projektu na budowę stałego zadaszenia tymczasowego placu składowego osadu ściekowego Oczyszczalni ścieków w Łomiankach zarządzanej i eksploatowanych przez ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie zbiornika retencyjnego (zapasowo – wyrównawczego) wody uzdatnionej, wspomagającego pracę stacji wodociągowej „Trylogia”, zlokalizowanej przy ulicy Oleńki 1 w Łomiankach. (postępowanie II)
 • Informacja dla wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Zbowidowska, i Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy w Łomiankach
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie zbiornika retencyjnego (zapasowo – wyrównawczego) wody uzdatnionej, wspomagającego pracę stacji wodociągowej „Trylogia”, zlokalizowanej przy ulicy Oleńki 1 w Łomiankach
 • Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Zbowidowska, I Armii Wojska Polskiego,Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy w Łomiankach
 • Kompleksowa obsługa informatyczna Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomianakch Sp. z o.o. wraz z obiektami do niego przynależącymi
 • Dostawa paliw napędowych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. - Unieważnienie postępowania
 • Dostawa paliw napędowych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualności

Na skróty

Przejdź do...

Jakość wody
Dla Mieszkańców
O spółce
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki
Współpraca z WFOŚiGW
Przetargi 2014_pzp
Przetargi 2014_zwik
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
Przetargi 2010

Polecane

li_type Strona BIP

e-mail:
telefon:
adres:

bip.zwik-lomianki.pl

Strona BIP Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

li_type Urząd Miasta Łomianki

e-mail:
telefon:
adres:

www.lomianki.pl

Strona Urzędu Miasta Łomianki

li_type ICDS Łomianki

e-mail:
telefon: 22 751 04 74
adres: ul.Staszica 2, 05-092 Łomianki

http://www.icds.pl/

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach

li_type Komunikacja Miejska Łomianki

e-mail:
telefon: 22-751-33-79
adres: 05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248

http://www.kmlomianki.info

Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana

UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego

" Łomianki w rozbudowie"

Wigilija u burmistrza

Jak przyłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w gminie Łomianki?

Jak przyłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w gminie Łomianki?

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki

Informacja dotycząca spotkania z mieszkańcami osiedla Łomianki Górne w sprawie dokończenia realizacji przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska i Kasztanowa

Apel do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą!

Informacja dla Mieszkańców osiedla Łomianki Górne w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska, Kasztanowa

Kolejny wniosek, kolejny sukces - 12 milionów złotych dla Kiełpina

30 milionów złotych dla Łomianek!

Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Wigilia u Burmistrza

Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Aktualizacja materiałów...

Podsumowanie spotkania z Mieszkańcami

Spotkanie z mieszkańcami...

Przerwa w dostawie wody...

Zakres rzeczowy

Test

Copyright © Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Data: 17.04.2014 | Informacje o stronie